Laravel’i PHPStorm ile etkin kullanmak.

Özellikle büyük frameworklerle çalışırken, IDE (integrated development environment)’ler bizler için çok büyük yardımcı oluyorlar. Şüphesiz PHPStorm, en iyi IDE’ler arasında aday gösterilebilecek nitelikte. Tek kusuru paralı olması diyebiliriz ki bu parayı da hakediyorlar 🙂

Ancak IDE’ler tüm frameworklere %100 uyumlu olmayabiliyorlar. Bu noktada da ide eklentileri yardımımıza koşuyor. Laravel için kullandığımız iki eklenti var. Birisi IDE seviyesindeyken birisi de framework seviyesinde.

1- PHPStorm Laravel Eklentisi

https://plugins.jetbrains.com/plugin/7532-laravel-plugin

Bu eklenti Laravel ile PHPStorm arasındaki uyum sorunlarını ortadan kaldırıyor. Bununla birlikte, bir çok kolaylık getiriyor. Örneğin route isimlerini bu eklenti sayesinde otomatik tamamlayabiliyorsunuz. Ya da config key’lerini otomatik tamamlayabiliyorsunuz. Ve bunun gibi bir sürü özellik! Eğer Laravel ile kodlama yapıyorsanız, bu eklentiyi mutlaka kullanmalısınız. Mutlu Laravel kodlamalar 🙂

2- Laravel Ide-Helper paketi

https://github.com/barryvdh/laravel-ide-helper

Eloquent, active record kullanan bir ORM. Bu yüzden, model dosyalarınız içerisinde tek tek veritabanı kolonlarını tanımlamanıza gerek yok, bildiğiniz gibi. $model->column şeklinde kullandığınızda, Eloquent sizin için veritabanındaki column değerini döndürecek ya da hata verecektir veriye erişemediği için. Bu kolon tanımları model dosyanızda olmadığı için doğal olarak IDEniz otomatik tamamlama yapamaz. Ama ide-helper paketi sayesinde, Ide’niz veritabanı şemanızı tanır hale gelir.

Bunun yanında ide-helper paketi, Laravel eklentisinin yapamadığı/bilemediği şeyleri PHPStorm’a öğreten sağlayan bir dosya üretir. Örneğin kendi insiyatifinizle yüklediğiniz bir paketi Laravel PHPstorm eklentisi bilemezken, ide-helper paketinin ürettiği dosya sayesinde öğrenebilir.